^
Logo

Wyrok Sądu UE uwzględniający dowód z sieci

| 15 listopada 2021
Sąd Unii Europejskiej 20 października 2021 r. wydał interesujący z punktu widzenia postępowania dowodowego wyrok o sygnaturze T-823/19.
 
Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy dwiema polskimi Spółkami w obszarze prawa własności przemysłowej. Jedna ze Spółek zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zwanym dalej: EUIPO) wzór gumki do włosów. Po kilku latach inna polska Spółka wystąpiła o unieważnienie tego wzoru wskazując, że nie nosi on cech nowości.
 
Dowodzić temu miały wydruki ekranowe z sieci Internet, których treść miała powstać przed zgłoszeniem wzoru produktu do EUIPO. Na podstawie przedstawionych dowodów EUIPO doszedł do wniosku, ze wzór był ujawniony przed jego zgłoszeniem i unieważnił go. Decyzja ta zaskarżona została do Sądu UE.
 
 
Z dowodowego punktu widzenia sprawa jest bardzo ciekawa bowiem informacje zamieszczane na stronach internetowych ulegają dynamicznym zmianom. Informacje te mogą być przedmiotem manipulacji, co również podnosiła Spółka dokonująca zgłoszenia wzoru gumki do włosów.
 
EUIPO wskazał, że sama możliwość manipulacji przy treści informacji internetowych utrwalonych następnie w postaci wydruku nie pozbawia tego dowodu cech wiarygodności. Druga strona powinna wykazać fakty przemawiające za dokonaną manipulacją, co mogłoby podważyć wiarygodność takiego dowodu. W omawianej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca, a wydruki internetowe uwierzytelnione były dodatkowo przez serwis zajmujący się archiwizacją sieci Internet.
 
Wykorzystane w sprawie zrzuty ekranu pokazywały pełne adresy dwóch stron internetowych oraz daty publicznego udostępnienia informacji, wcześniejsze niż data złożenia wniosku o rejestrację spornego wzoru.
 
Dodatkowo Sąd UE wskazał, że wytyczne EUIPO dotyczących wzorów na dzień wydania zaskarżonej decyzji wskazywały, że informacje ujawnione w sieci Internet lub w bazach danych online uznaje się za publicznie dostępne w dniu ich opublikowania.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także