^
Logo

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 r.

| 4 października 2023
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893):
• minimalne wynagrodzenie od dnia 1 stycznia 2024 r. wyniesie 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 r.
4.300 zł;
• minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2024 r. wyniesie 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. 28,10 zł.
 
Decyzja Rady Ministrów zdecydowanie sprzyja pracownikom, obciąża jednocześnie pracodawców. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrastają obciążenia publicznoprawne, związane nie tylko z zatrudnianiem pracowników.
 
Konsekwencją wzrostu będzie również wyższa wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wynagrodzenie minimalne to również ważny wskaźnik, od którego liczone są inne kwoty, np. kwoty wolne od zajęć komorniczych.
 
Wzrost tych kwot przełożyć może się na problemy wierzycieli z odzyskiwaniem swoich wierzytelności od dłużników, którym przysługują niskie uposażenia pracownicze.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także