^
Logo

Zabieranie jedzenia ze śmietnika to kradzież według niemieckiego Sądu

| 31 sierpnia 2020

Zabieranie wyrzuconego pożywienia ze śmietników, inaczej zwane freeganizmem, według niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego stanowi przestępstwo.

 

Orzeczenie Trybunału potwierdziło dotychczasową linię orzeczniczą sądów niższej instancji. Według niemieckiego orzecznictwa, przeszukiwanie śmietników w celu sprawdzenia zawartości oraz ich opróżnianie z produktów żywnościowych (szczególnie kontenerów w supermarketach) może skutkować odpowiedzialnością karną.

 

Sprawa przed Trybunałem była rozpoznawana na skutek skargi konstytucyjnej dwóch studentek, które podały w wątpliwość dotychczasowe orzecznictwo sądów. W ocenie Trybunału, ochronie podlega również prawo własności rzeczy niemających ekonomicznej wartości.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także