^
Logo

Zarządca drogi oświetli przejście dla pieszych

| 9 czerwca 2021

Od 20 maja 2021 r. w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.) obowiązuje istotny z perspektywy pieszych art. 20aa.

 

Wskazuje on, że zarządca drogi może planować i wykonywać oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów na drogach publicznych na terenie zabudowy. Ponadto prace te zarządca drogi może sfinansować samodzielnie.

 

Przed 20 maja 2021 r. przepisy uniemożliwiały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sfinansowanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych, zlokalizowanych na terenie zabudowanym.

 

Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że zadanie to było zadaniem własnym gminy.

 

Opisana zmiana ma wymiar praktyczny i umożliwia GDDKiA zwiększenie ilości oświetlonych przejść dla pieszych, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa drogowego.

 

GDDKiA planuje wykorzystać na ten cel środki z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także