^
Logo

Zasada dyskontynuacji

| 13 grudnia 2023
Zasada dyskontynuacji ma charakter zwyczajowy, zgodnie z nią parlament kończący swoją kadencję zamyka wszystkie sprawy i nie przekazuje ich nowemu parlamentowi.
 
Wyjątkami od tej zasady są przede wszystkim projekty ustaw z inicjatywy obywatelskiej, ale również:
• sprawozdania sejmowe komisji śledczej;
• postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej;
• postępowania w Komisji do Spraw Unii Europejskiej;
• postępowania w sprawach petycji;
• wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów i senatorów.
 
Obecny parlament otrzymał niejako „w spadku” 10 obywatelskich projektów ustaw. Inne prace legislacyjne nie będą kontynuowane. Oceny czy zasada dyskontynuacji w legislacji jest słuszna każdy może dokonać samodzielnie.
 
W przypadku rezygnacji z tej zasady dobrze przygotowane i słuszne projekty legislacyjne (często procedowane ponad podziałami) miałyby szanse obronić się same – dziś nie jest to możliwe.
Fot. Aleksander Zieliński

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także