^
Logo

Zasiłek pielęgnacyjny również dla mieszkańców domów opieki

| 18 maja 2020

Pensjonariuszowi domu opieki społecznej odmówiono prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z uwagi na to, że  korzysta on z opieki tej instytucji. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że decyzja SKO była nieprawidłowa.

 

Sąd przyznał, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, czyli np. w domu pomocy społecznej. Jednakże aby można ten przepis zastosować, trzeba ustalić, że instytucja ta zapewnia „nieodpłatne pełne utrzymanie”. Natomiast jeśli pensjonariusz ponosi przynajmniej częściowo koszty utrzymania w DPS-ie, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego mu przysługuje.

 

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/przebywanie-w-domu-pomocy-spolecznej-nie-pozbawia-prawa-do,499432.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także