^
Logo

Zawody medyczne uregulowane

| 9 listopada 2023
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972) uregulowała zasady i warunki wykonywania następujących zawodów medycznych: asystentki stomatologicznej, elektroradiologa, higienistki stomatologicznej, instruktora terapii uzależnień, opiekuna medycznego, optometrysty, ortoptystki, podiatry, profilaktyka, protetyka słuchu, technika farmaceutycznego, technika masażysty, technika ortopedy, technika sterylizacji medycznej, terapeuty zajęciowego.
 
Ustawa przewiduje mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki lub kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje, wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego.
 
Ustawa tworzy rejestr publiczny – Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Ponadto nowe regulacje przewidują m.in. kiedy osoba wykonująca zawód medyczny traci uprawnienia do jego wykonywania, obliguje te osoby do rozwoju zawodowego oraz regulują ich odpowiedzialność zawodową. Ustawa z licznymi wyjątkami wejdzie w życie 26 marca 2024 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także