^
Logo

Zbliża się automatyczny zapis do PPK

| 18 stycznia 2023
Pracownicze plany kapitałowe (dalej: PPK) funkcjonują na podstawie ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. PPK kreują relacje prawną z udziałem pracodawcy, pracownika oraz instytucji finansowej. Ich zadaniem jest akumulacja środków i zarządzanie nimi – wpłaty dokonywane są przez pracodawcę i pracownika, w tym czasie możliwe są również wypłaty transferowe.
 
Po uzyskaniu przez pracownika 60 roku życia następuje dystrybucja zebranych środków na rzecz pracownika. PPK realizują ideę doubezpieczenia społecznego, nie przewidują jednak świadczenia dożywotniego. Tworzą wyłącznie dodatkowy element konstrukcji systemu emerytalnego, oparty na wypłatach ze środków zakumulowanych na etapie wpłat i ich inwestowania.
 
Sam udział pracownika w PPK jest dobrowolny lecz osoba, która nie zrezygnuje z uczestnictwa w programie zostanie do niego zapisana automatycznie (w takim przypadku istnieje możliwość późniejszej rezygnacji).
 
Ustawodawca przewidział tzw. autozapis do PPK. Mechanizm zakłada, że co 4 lata pracownicy automatycznie zapisywani będą do programu. Taka sytuacja będzie miała miejsce na początku 2023 r. Dotychczasowe deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (składane przed lub po uruchomieniu programu) tracą ważność z końcem lutego 2023 r.
 
Do ostatniego dnia lutego 2023 r., podmiot zatrudniający poinformuje uczestnika PPK, który zadeklarował rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika od 1 kwietnia.
 
Ponowna deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK może zostać złożona najwcześniej 1 marca 2023 r. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest bowiem skuteczna do ostatniego dnia lutego 2023 r.
 
Automatyczny zapis do PPK obejmie osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK, które ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły 55 roku życia. Osoby w wieku od 55 do 70 lat mogą zostać objęte zapisem do PPK na swój wniosek, a więc automatyczny zapis ich nie obejmie.
 
Do programu PPK nie zostaną również zapisane automatycznie osoby, które mają ukończone 70 lat – wiek ten eliminuje możliwość zapisu do PPK.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także