^
Logo

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości

| 11 kwietnia 2022
Zgodnie z art. 43 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu. Przepis ten jest potwierdzeniem zobowiązań międzynarodowych naszego kraju.
 
Wynika to z faktu, że Polska Rzeczypospolita Ludowa w 1970 r. ratyfikowała przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencję o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
 
Konwencja wskazuje, że zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości są najcięższymi zbrodniami w prawie międzynarodowym, a ich skuteczne karanie jest ważnym czynnikiem w zapobieganiu takim zbrodniom, ochronie praw człowieka i podstawowych swobód, zwiększaniu zaufania, rozwoju współpracy między narodami i popieraniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
 
Zbrodnie wojenne i zbrodni przeciwko ludzkości nie są zdefiniowane w polskiej konstytucji, definicje te stanowią przede wszystkim element prawa międzynarodowego.
 
Przez zbrodnie wojenne należy rozumieć czyny naruszające zakazy wynikające z porozumień międzynarodowych dotyczących prowadzenia działań wojennych i okupacji, naruszające powszechnie uznawane aktualnie zasady prawa międzynarodowego w tym względzie oraz czyny wynikające z polskich ustaw karnych (popełniane w okresie wojny).
 
Zbrodnie przeciwko ludzkości to czyny zmierzające do eksterminacji pewnych grup ludności jako grup o szczególnych cechach społecznych, narodowych, religijnych czy rasowych, podejmowane bez względu na to, czy jednocześnie prowadzi się wojnę czy też ogranicza się do wewnętrznych akcji eksterminacyjnych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także