^
Logo

Zerowy PIT dla młodych bez oświadczenia pracownika

| 4 lutego 2020

Od tego roku na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek automatycznego stosowania zwolnienia z podatku dochodowego osób fizycznych poniżej 26 roku życia. Płatnik podatku nie może wymagać, aby tak jak było do tej pory, pracownik/zleceniobiorca najpierw składał oświadczenie, które upoważni płatnika do zastosowania zwolnienia z PIT.

 

Zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych są młodzi podatnicy osiągający przychód z pracy bądź ze zlecenia uzyskany do dnia ukończenia dwudziestego szóstego roku życia przy założeniu, że przychód ten nie przekroczył 85 528 złotych (w bieżącym roku) oraz nie jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 albo art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/6415978,Zerowy-PIT-dla-mlodych-w-2020-r-nie-wymaga-oswiadczenia.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także