^
Logo

Zgoda Polski na rozszerzenie NATO

| 23 sierpnia 2022
W dniu 22 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawy z 7 lipca 2022 r. :
• o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1543);
• o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1544).
 
Ustawy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 23 lipca 2022 r. Celem akcesji Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji do NATO jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, co stanowić będzie korzystną zmianę dla naszego kraju.
 
Po tym jak powyższe kraje staną się stroną Traktatu Północnoatlantyckiego, na mocy postanowień Traktatu Rzeczpospolita Polska będzie zobowiązana do udzielania im w razie potrzeby wsparcia wojskowego – zobowiązanie to będzie obustronne, tj. nasz kraj również będzie mógł liczyć na pomoc w chwili zagrożenia.
 
Przystąpienie Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do NATO musi zostać formalnie zatwierdzone przez wszystkie państwa członkowskie sojuszu. Z tego względu proces ten może trwać nawet kilka miesięcy. W ostatnich dniach akcesję Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do NATO podpisał m.in. Prezydent USA, po uzyskaniu aprobaty amerykańskiego Senatu.
 
Z polskiego punktu widzenia sam Protokół dotyczy sojuszy i układów wojskowych, które reguluje art. 89 ust. 1 pkt 1 Konstytucji. W konsekwencji związanie naszego kraju Protokołem nastąpiło w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z powyższym przepisem oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127).
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także