^
Logo

Zmiany dla kierowców od 1 czerwca 2021 r.

| 11 czerwca 2021

Od 1 czerwca 2021 r. uległy zmianie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.). Ustawa nowelizująca z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 463) wprowadziła trzy, interesujące z punktu widzenia kierowcy zmiany.

 

Art. 13 ust. 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym ustanawia pierwszeństwo pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych przed pojazdem. Natomiast pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju.

 

Kierowca, który zbliża się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście (art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

 

Art. 19 ust. 3a ustawy – Prawo o ruchu drogowym reguluje tzw. „jazdę na zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych. Podczas użytkowania tych dróg kierowca jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu.

 

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepis ten nie jest stosowany podczas wykonywania manewru wyprzedzania.

 

Kolejna zmiana dotyczy modyfikacji prędkości dopuszczalnej pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym, w myśl art. 20 ust. 1 wynosi ona 50 km/h przez całą dobę. Dotychczas przepisy umożliwiały na poruszanie się z prędkością 60 km/h w godzinach 23.00-5.00 (przepis ten został uchylony). Obecnie niezależnie od pory dnia obowiązuje jedna dopuszczalne prędkość, tj. 50 km/h.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także