^
Logo

Zmiany w prawie pracy – elastyczna organizacja pracy

| 11 września 2023
Elastyczna organizacja pracy ma zachęcić pracujących rodziców do pozostania na rynku pracy, umożliwiając dostosowanie ich rozkładów czasu pracy do osobistych potrzeb i preferencji.
 
Wedle nowych przepisów pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy.
 
Za elastyczną organizację pracy uważa się:
• pracę zdalną;
• pracę w systemie przerywanego czasu pracy;
• pracę w systemie skróconego tygodnia pracy;
• pracę w systemie pracy weekendowej;
• pracę w ramach ruchomego rozkładu czasu pracy;
• pracę w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy;
• obniżenie wymiaru czasu pracy.
 
Pracodawca rozpatrując wniosek o elastyczną organizację pracy bierze pod uwagę z jednej strony potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania przez pracownika z elastycznej organizacji pracy oraz, z drugiej strony, własne potrzeby i możliwości, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
 
Złożenie przez pracownika wniosku o elastyczną organizację pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak i nie może być przyczyną uzasadniającą podjęcie przez pracodawcę przygotowań do tego zmierzających.
 
W przypadku naruszenie przez pracodawcę przepisów o elastycznej organizacji pracy pracodawcy grozi kara grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także