^
Logo

Zmiany w prawie pracy – urlop macierzyński

| 7 lipca 2023
Zmienione w ostatnim czasie przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego mają na celu ułatwienie składania wniosków o rezygnację z korzystania z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę na podstawie art. 180 § 4 i 6 ustawy – Kodeks pracy (skrócenie urlopu macierzyńskiego matki na rzecz ojca) oraz o udzielanie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu albo prawnikowi innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadkach określonych art. 180 § 4 pkt 1, 5, 6 pkt 1, 7, 10 pkt 1, 11-13 i 15 ustawy – Kodeks pracy.
 
Wnioski w powyższym zakresie będą mogły być składane nie tylko w postaci papierowej, ale także elektronicznej. Przed nowelizacją regulacje prawne wymagały, by wnioski te były składane wyłącznie w formie pisemnej.
 
Obecnie to pracownica lub pracownik mają wybór co do postaci, w jakiej chcą złożyć wniosek, a pracodawca musi umożliwić im złożenie wniosku w obu formach, a więc także w formie elektronicznej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także