^
Logo

Zmiany w prawie pracy – urlop opiekuńczy

| 31 lipca 2023
Do ustawy – Kodeks pracy wprowadzono nowy rodzaj urlopu pracowniczego – urlop opiekuńczy. Urlop ten przysługuje pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego w wymiarze 5 dni w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga tej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
 
Urlop opiekuńczy może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach. Udzielany jest w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
 
Wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego nie wymaga wskazywania dokładnych informacji o stanie zdrowia członka rodziny pracownika lub osoby z nim zamieszkującej, czy też załączania stosownego zaświadczenia lekarskiego w tym zakresie, gdyż według projektodawców prowadziłoby to do nadmiernego obciążenia biurokratycznego, przede wszystkim dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Urlop opiekuńczy ma charakter bezpłatny, jednak wlicza się on do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także