^
Logo

Zmiany w prawie pracy – urlop rodzicielski

| 14 lipca 2023
Jednym z celów nowelizacji ustawy – Kodeks pracy jest zachęcenie ojców do skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Wprowadzone zmiany mają również ułatwić powrót matek na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 
Dla tych celów wprowadzono następujące zmiany w ustawie – Kodeks pracy:
• uniezależnienia prawa pracownika – ojca dziecka do urlopu rodzicielskiego od pozostawania przez matkę dziecka w zatrudnieniu w dniu porodu;
• wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie jego nieprzenoszalnej części każdemu z pracujących rodziców (9 tygodni);
• w zakresie wnioskowania i udzielania urlopu rodzicielskiego;
• w zakresie wnioskowania i korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy;
• dotyczące korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem w przypadku adopcji dziecka i przyjęcia dziecka na wychowanie.
 
Istotny jest również fakt, że brak zatrudnienia i ubezpieczenia matki dziecka w dniu porodu nie stanowi przeszkody do skorzystania przez ojca dziecka z prawa do urlopu rodzicielskiego. Każdy z pracowników ma wyłączne prawo do nieprzenoszalnych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także