^
Logo

Zmiany w prawie pracy – większe uprawnienia pracowników

| 23 czerwca 2023

W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, mająca na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw europejskich:

  • dyrektywy work life balance oraz
  • dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Ustawa wprowadziła wiele zmian w kodeksie pracy, w tym m.in. dotyczących umowy o pracę oraz obowiązków informacyjnych pracodawcy. Będą one przedstawione w tym oraz kolejnych wpisach. Zmianie uległy m.in. przepisy dot. szczególnej ochronie stosunku pracy w związku z rodzicielstwem. W nowym stanie prawnym pracownice zatrudnione na podstawie umowy o pracę na okres próbny korzystają ze szczególnej ochrony przewidzianej, niezależnie od długości okresu próbnego. Ochroną objęto, poza okresem ciąży i okresem urlopu macierzyńskiego, okres od dnia złożenia przez pracownika wniosków: o udzielenie urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części oraz urlopu ojcowskiego lub jego części do dnia zakończenia korzystania z tych urlopów, na wzór regulacji obowiązującej w takim kształcie już wcześniej w odniesieniu do urlopu wychowawczego.

Nowelizacja ułatwia również składanie wniosków o rezygnację z korzystania z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę oraz o udzielanie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu. Dotychczas wnioski te były składane wyłącznie w formie pisemnej. Znowelizowane przepisy przewidują, że wnioski będą mogły być składane także w formie elektronicznej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także