^
Logo

Zmiany w prawie pracy – zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

| 11 sierpnia 2023
Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika to nowe uprawnienie pracownicze, wynikające z ostatnich zmian w ustawie – Kodeks pracy.
 
Przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia siły wyższej, należy więc w tym zakresie odwołać się do sposobów jej ujmowania w orzecznictwie oraz w nauce prawa. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 2021 r., sygn. akt V CSKP 83/21, zdefiniował siłę wyższą jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i nieuchronne, w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia.
 
Omawiane zwolnienie od pracy przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. O sposobie jego wykorzystania decyduje pracownik w pierwszym złożonym w danym roku kalendarzowym wniosku o udzielenie zwolnienia.
 
W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także