^
Logo

Zmiany w rolniczych ubezpieczeniach społecznych

| 20 kwietnia 2023
Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, opublikowaną 23 lutego 2023 r. w Dz. U. pod poz. 337. Nowelizacja weszła w życie 10 marca 2023 r., z wyjątkiem zmian dotyczących definicji emerytury podstawowej i zasad waloryzacji świadczeń, które obowiązują od 1 marca 2023 r.
 
Omawiana nowelizacja powiązała wysokość emerytury podstawowej z kwotą w wysokości 90% najniższej emerytury ustalanej w powszechnym systemie emerytalnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W konsekwencji zmianie uległ sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych.
 
Nowe przepisy wprowadziły również dodatek do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwyższonej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jeżeli poza działalnością rolniczą ubezpieczony dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.
 
Dodatek będzie ustalany w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki. Zmiany przepisów mają przynieść korzyść przyszłym, rolniczym emerytom.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także