^
Logo

ZUS może weryfikować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy

| 21 grudnia 2023
W dniu 29 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy przyjął uchwałę, której nadał moc zasady prawnej: organ rentowy w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności przez ubezpieczonego, nie negując tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia tej działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach.
 
Oznacza to, że podstawa wymiaru składek deklarowana przez przedsiębiorcę powinna być powiązana z uzyskiwanym przez niego przychodem. Wyrok przeciwdziała nieuczciwej praktyce polegającej na deklarowaniu przez przedsiębiorców zawyżonej podstawy wymiaru składek w stosunku do uzyskiwanych przychodów, co służyć ma uzyskiwaniu wyższych świadczeń.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także