^
Logo

Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej

| 23 października 2023
Przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1703) z licznymi wyjątkami weszły w życie 25 września 2023 r.
 
Ustawa ma ograniczać nadużycia w komunikacji elektronicznej, co zwiększy ochronę użytkowników czyli podmiotów korzystających z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądających świadczenia takiej usługi. Nowe przepisy formułują ramy prawne do podejmowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych działań w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej.
 
Przez „nadużycie w komunikacji elektronicznej” należy rozumieć świadczenie lub korzystanie z usługi telekomunikacyjnej lub korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przepisami prawa, których celem lub skutkiem jest wyrządzenie szkody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, użytkownikowi końcowemu lub osiągnięcie nienależnych korzyści dla podmiotu dopuszczającego się nadużycia w komunikacji elektronicznej, innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także