Categories for Kancelaria

Wymogi w salonie fryzjerskim


Główny Inspektor Sanitarny 13 maja 2020 r. ogłosił wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Przed wykonaniem […]

Czym jest prokura?


Prokura to szczególny rodzaje pełnomocnictwa, którego udzielić może tylko przedsiębiorca, także ten prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Jednym z rodzajów prokury […]